Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

II. NHIỆM VỤ:

- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học;

- Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; quản lý, tổng hợp và đánh giá về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông; công tác giáo dục quốc phòng; công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông ở giáo dục trung học;chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở: hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tratiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia thuộcgiáo dục trung học, trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú; việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia;phối hợp đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học; phối hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyêncho đội ngũ giáo viên trung học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp; phối hợp với Phòng GDTX tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộcliên quan đến giáo dục trung học; ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục trung học; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;phối hợp trong việc mua sắm, sử dụng thiết bịdạy học thuộc giáo dục trung học, ứng dụng CNTT trong giáo dục trung học, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh THCS và THPT, thi chọn học sinh giỏi THCS và THPT.

- Chỉ đạo và tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trung học;

- Hướng dẫn thực hiện công tácđánh giá hiệu trưởng, giáo viên (THCS và THPT) các đơn vị trực thuộc theo chuẩn hiệu trưởng trường trung học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo  thực hiện công tác đánh giá hiệu trưởng, giáo viên trường THCS theo chuẩn hiệu trưởng trường trung học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác học sinh (học sinh trung học): công tác Đoàn thanh niên, Hội thanh niên; công tác khuyến học;  giáo dục dân số, giáo dục pháp luật; tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo đức, lối sống trong học sinh; theo dõi, tổng hợp, thống kê và đề xuất công tác phát triển Đảng trong học sinh; theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thành phần

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Email

@kiengiang.edu.vn

Ghi chú

Trương Bá Viện

Trưởng phòng

0919.722027

vientb  
Nguyễn Thị Mai

P.Trưởng phòng

0919.974559

maint

 
Nguyễn Thanh Tâm

P.Trưởng phòng

0919.522945

tamnt

 
Trần Văn Tú

Chuyên viên

0919.142120

tutv

 
Nguyễn Huy Thành Chuyên viên   thanhnh  
Đặng Văn Thi Chuyên viên 0972.839516 thidv  
Cao Khả Thọ Chuyên viên 0974.191279 thock  
Nguyễn Thị Thu Phương Chuyên viên 0947.380881 phuongntt  

 ĐT: 0773.861947 - Email: phonggdtrh.sokiengiang@moet.edu.vn

Thông báo

Kết quả

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay30
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này30
mod_vvisit_counterTuần trươc0
mod_vvisit_counterTháng này30
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterTất cả4445179

Hiện tại: 30 khách truy cập