Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

THANH TRA SỞ

I. CHỨC NĂNG:

         Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật; xây dựng lực lượng thanh tra kiệm nhiệm; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong toàn Ngành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu cho lãnh đạo sở công tác phòng, chống tham nhũng. 

      II. NHIỆM VỤ:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch được duyệt theo từng năm học; tổng hợp tình hình và báo cáo Giám đốc Sở công tác thanh tra của toàn Ngành.

- Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý.

-Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở. Thanh tra các vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong phạm vi quản lý của Sở.

 - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở.

- Hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của luật.

- Chủ trì, phối hợp với phòng TCCB giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên giáo dục; phối hợp với Công đoàn Ngành hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trong các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với ngành Thanh tra địa phương và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thành phần

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Email

@kiengiang.edu.vn

Ghi chú

Võ Thanh Vũ

Chánh TT

0918.181333

vuvt.ttra  
Nguyễn Thanh Điền

P.Chánh TT

0972.544533

diennthondat@gmail.com

 
Huỳnh Thanh Điền

Chuyên viên

0949.229774

dienht

 
         

 ĐT: 0773.871180 - Email: thanhtra.sokiengiang@moet.edu.vn

Thông báo

Kết quả

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay18
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này18
mod_vvisit_counterTuần trươc0
mod_vvisit_counterTháng này18
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterTất cả4445167

Hiện tại: 18 khách truy cập