Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

I. CHỨC NĂNG:

           Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộtrong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được phân công, phân cấp. 

II. NHIỆM VỤ:

     - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách trong ngành.Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, tổ chức trực thuộc Sở;

     - Chủ trì xây dựng, tổ chức thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc Sở;

     - Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, năng lực quản lý hành chính nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh ... theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý đối với đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ thuộc diện quy hoạch là cán bộ quản lý; tổ chức xét chọn và làm thủ tục cử công chức, viên chức đi học các lớp đào tạo sau đại học, đào tạo ở nước ngoài;

     - Chủ trì trình Giám đốc Sở ban hành các quyết định liên quan đến công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch đối với các ngạch chuyên môn do Sở quản lý; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hình thức thi, xét tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền được phân cấp; hướng dẫnthực hiện cơ cấu, định mức biên chế, chế độ công tác của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

     - Trình Giám đốc Sở quyết định việc bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;

      - Làm đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức toàn ngành hàng năm; tham mưu Giám đốc Sở đánh giá cán bộ, công chức thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc hàng năm.

     - Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Sởquản lý; quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước;

     - Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đối ngoại, công tác phát triển Đảng trong ngành;

     - Thường xuyên giữ mối liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thành phần

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Email

@kiengiang.edu.vn  

Ghi chú

 Lê Văn Hùng

Trưởng phòng

0918.025406 hunglv.tccb  
Huỳnh Công Hồng Phó Trưởng phòng 0918.142120 honghc  
 Lê Nhật Lan Huân

Chuyên viên

01234.425252

huanlnl

 
 Huỳnh Thị Xuân Hương Chuyên viên 0986.088.817 huonghtx.tccb  
Trần Ngọc Khiêm Chuyên viên   khiemtn  

 ĐT: 0773.869405 - Email: phongtccb.sokiengiang@moet.edu.vn

Thông báo

Kết quả

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay25
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này25
mod_vvisit_counterTuần trươc0
mod_vvisit_counterTháng này25
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterTất cả4445174

Hiện tại: 25 khách truy cập