Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thành phần

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Email 

 Huỳnh Văn Mít

Giám đốc

0913.864731

mit.huynhvan@yahoo.com.vn
 Châu Quốc Trung

Phó Giám đốc

0909.550209

qtrung82@yahoo.com
 Lương Thiện Khang Uyên

Kế toán trưởng

0918.888998

ku250380@yahoo.com.vn

 Trần Thị Mỹ Phượng

Kế toán

 

0919.974385

bqlphuong@yahoo.com.vn

       
 Võ Minh Luân

Cán bộ kỹ thuật

0913.888610 voluan79@gmail.com
 Dương Lý Trí Cán bộ kỹ thuật 0939.217721 ytri81@yahoo.com

 

     

 ĐT: 0773.816944 - Email: banqlda.sokiengiang@moet.edu.vn

Thông báo

Kết quả

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm