Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

Hội Cựu Giáo chức
Đại hội hội viên cựu giáo chức thành phố Rạch Giá (05-04-2016)
Ngày 27.02.2016, Hội Cựu Giáo chức thành phố Rạch Giá tổ chức Đại hội hội viên cựu giáo chức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổng kết công tác Hội Cựu Giáo chức năm 2015 (15-02-2016)
Ngày 06/01/2016, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hiệp, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh Kiên Giang họp định kỳ 6 tháng cuối năm, tổng kết công tác Hội CGC năm 2015.
Chương trình “Tiếp sức người thầy” ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang thăm và tặng quà cho cựu giáo chức nhân ngày 20/11 (15-12-2015)
Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, Công đoàn Giáo dục tỉnh và Hội Cựu giáo chức tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thăm hỏi, động viên một số hội viên Hội CGC huyện Tân Hiệp và huyện Kiên Lương có hoàn cảnh khó khăn
Hội Cựu giáo chức họp mặt tọa đàm về thực hiện NQ 29-NQ/TW (04-09-2015)
Thực hiện Hướng dẫn của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, ngày 16/7/2015, lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh và Sở Giáo dục-Đào tạo Kiên Giang đồng chủ tọa buổi tọa đàm đóng góp ý kiến thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (KhóaXI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt NQ 29-NQ/TW). Buổi họp mặt, tọa đàm có 45 người tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng ban Sở GDĐT, thành viên Ban Chấp hành Hội CGC tỉnh, các CGC trong Chi hội CGC chức Sở GDĐT.
Đại hội Hội Cựu giáo chức huỵện Châu Thành lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020 (19-06-2015)
Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Phòng giáo dục và đào tạo, Hội Cựu giáo chức huyện Châu Thành long trọng tổ chúc đại hội thành lập nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã triệu tập 36/52 hội viên về dự. Ông Lê văn Thành - Chú tịch Hội CGC tỉnh; ông Nguyễn văn Lánh - Trưởng phòng Nội Vụ; ông Dương văn Cai - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 (29-05-2015)
Ngày 09 tháng 4 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập.
Học tập suốt đời (15-05-2015)
Mục tiêu của giáo dục hiện nay là phát triển toàn diện nhân cách, năng lực, ý thức tập thể theo xu hướng thời đại cho học sinh. Chuẩn bị cho người học thích ứng hòa nhập với đời sống xã hội và phát triển cộng đồng. Định hướng của UNESCO là: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định và học để cùng chung sống.
Công văn báo cáo danh sách của Hội Cựu Giáo chức (06-05-2015)
Số lượng cựu giáo chức trong tỉnh (06-05-2015)
Công văn 1440/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo có nội dung: “... mỗi trường, mỗi cơ sở giáo dục phải cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu, lưu giữ ở mảng trưng bày về giáo viên... tại phòng truyền thống... và báo cáo về Hội Cựu giáo chức... mail đến hoicuugiaochuc.sokiengiang@moet.edu.vn ...”,

Thông báo

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm